over Jonge Vlinders

visie

doelstelling

Jonge Vlinders heeft als doel jonge christenen te ondersteunen die behoren tot een seksuele of genderminderheid

standpunt

seksuele en genderdiversiteit zien we als een wezenlijk onderdeel van personen dat niet veranderd kan of moet worden

eigen keuzes

we stimuleren jongeren in liefde en respect hun eigen keuzes te maken ten aanzien van het hebben van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, of het ondergaan van een geslachtsveranderende operatie

';

werkwijze

wat we doen

we bieden een luisterend oor aan christelijke ouders die met vragen zitten als hun kind (misschien) tot een seksuele of gender minderheid behoort

wat we niet doen

we bieden geen hulpverlening of pastoraat; als dat nodig is verwijzen we door naar een professional

wat we meebrengen

al onze begeleiders hebben een verklaring van goed gedrag, zijn ervaringsdeskundig en volgen jaarlijks een training

neem contact op