over Jonge Vlinders

visie

doelstelling

Jonge Vlinders heeft als doel de zichtbaarheid te vergroten van jonge christenen die behoren tot een seksuele of genderminderheid

projectvisie downloaden

standpunt

Seksuele en genderdiversiteit zien we als een wezenlijk onderdeel van personen dat niet veranderd kan of moet worden.

eigen keuzes

We stimuleren jongeren in liefde en respect hun eigen keuzes te maken ten aanzien van het hebben van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, of het ondergaan van een geslachtsveranderende operatie

';

werkwijze

wat we doen

we bieden een luisterend oor aan christelijke jongeren die met vragen zitten over seksuele en gender diversiteit

wat we niet doen

we bieden geen hulpverlening, of pastoraat; als dat nodig is verwijzen we door naar een professional

wat we meebrengen

al onze begeleiders hebben een verklaring van goed gedrag, hebben een training gehad en zijn ervaringsdeskundig

meld je aan