tips seksuele diversiteit

informatie

jongAflevering van het EO-programma Jong waarin twee jonge christelijke homo's aan het woord komen.

naar de video

uit de kastAflevering van het KRO-programma Uit de Kast waarin een christelijke student zijn opa, oma en christelijke studentenvereniging vertelt dat hij op jongens valt.

naar de video

boekenLijst met alle Nederlandstalige non-fictie boeken over het christelijk geloof en homoseksualiteit.

naar de lijst

handreiking hulpverleningSamen met Movisie heeft een aantal christelijke organisatie een handreiking gemaakt voor hulpverlening aan hristelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders

downloaden

handreiking pastoraatHet praktijkcentrum van de GKV schreef een handreiking voor pastorale zorg aan homoseksuele gemeenteleden.

downloaden

gaat het ook over mijAlgemeen onderzoek uit 2013 naar de behoefte van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening. Door kenniscentrum Rutgers.

downloaden

brochure movisieKorte algemene brochure over de vraag hoe je jongeren met LHBT-gevoelens kunt ondersteunen. Door kennisinstituut Movisie.

downloaden

factsheet zelfmoordKorte factsheet over zelfmoord bij LHBT-jongeren, wat helaas vaak voorkomt. Door 113 zelfmoordpreventie.

downloaden

organisaties

ChristenQueerLandelijke christelijke LHBTI-beweging die streeft naar gelooft in een wereld waarin LHTBI-ers zich veilig weten en LHBTI- jongeren opgroeien in volledig acceptatie door hun families en kerken. ChristenQueer heeft leden uit alle christelijke stromingen. Er is een maandelijke groep actief in Noord-Nederland.

naar de website

COCCOC Groningen & Drenthe heeft een werkgroep Geloof en Religie. Deze werkgroep richt zich op alle religies en organiseert lezingen, regenboogvieringen en een vrouwengroep.

naar de website

WijdekerkGroep christenen die betrokken zijn bij geloof, seksuele diversiteit en gender diversiteit. Op hun website vind je ervaringsverhalen, een overzicht van veilige kerken en van activiteiten op het gebied van geloof en LHBT.

naar de website

Werkgroep Geloof en HomoseksualiteitFriese stichting met vrijwilligers uit verschillende kerkgenootschappen. Wil het klimaat voor homoseksuelen en lesbiennes binnen de Friese geloofsgemeenschappen verbeteren. Geeft voorlichten aan kerken en organiseert jaarlijks een roze viering.

naar de website

VerscheurdGroep christenen die wil bevorderen dat christenen open in gesprek willen gaan over homoseksualiteit. Richt zich niet zozeer op LHBT's, maar vooral op hun omgeving. Op hun website vind je informatie en ervaringsverhalen.

naar de website

Katholieke homopastoresHet WKHP is het landelijke werkverband van homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke kerk.

naar de website

LKPHet LKP is de landelijke Koepelorganisatie van christelijke LHBT+ organisaties.

naar de website

LCC Plus ProjectenAlliantie van christelijke lhbt-organisaties die projecten ontwikkeld om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Jonge Vlinders is door hen gesubsidieerd.

naar de website

stel je vraag