over Jonge Vlinders

voor wie?

jonge christenen tot 30 jaar

alle christelijke jongeren en jongvolwassenen zijn welkom: van protestants tot katholiek, van gereformeerd tot evangelisch...

< 30

die tot een seksuele of genderminderheid behoren

of die twijfelen over hun seksuele geaardheid of gender identiteit

lhbt+

in Groningen en Drenthe

onze activiteiten zijn momenteel alleen nog in de stad Groningen

noord

wat doen we?

1 op 1 gesprekken

We bieden jongeren, ouders en jongerenwerkers de mogelijkheid om 1 op 1 te praten met één van onze vrijwilligers.

meer informatie

ontmoetingsgroep

We organiseren een ontmoetingsgroep voor jongeren tot 30 jaar. Deze komt 1x per maand bijeen in de stad Groningen.

meer informatie

studiemiddag

In mei 2018 organiseren we een studiemiddag over seksuele diversiteit.

meer informatie

contact met kerken

We zoeken actief contact met kerken om de zichtbaarheid van onze doelgroep te vergroten.

neem contact op

wie zijn we?

activiteitenteam

vrijwilligers die allemaal zelf ook christelijk zijn en tot een seksuele of gender minderheid behoren

projectgroep

vrijwilligers en professionals uit verschillende kerken, die de voortgang van het project bewaken

betrokken organisaties

Jonge Vlinders is een project van: Solidair Groningen & Drenthe, Contrario en COC Groningen & Drenthe

neem contact op