over Jonge Vlinders

voor wie?

jonge christenen tot 30 jaar

alle christelijke jongeren en jongvolwassenen zijn welkom: van protestants tot katholiek, van gereformeerd tot evangelisch...

< 30

die tot een seksuele of genderminderheid behoren

zoals homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, queers, enz. - ook jongeren die twijfelen zijn welkom

lhbt+

in Noord-Nederland

onze activiteiten zijn momenteel alleen nog in de stad Groningen, maar we zijn er voor heel Noord-Nederland

noord

wat doen we?

1 op 1 gesprekken

We bieden jongeren, ouders en jongerenwerkers de mogelijkheid om 1 op 1 te praten met één van onze vrijwilligers.

meer informatie

ontmoetingsgroep

We organiseren een ontmoetingsgroep voor jonge christenen tot 30 jaar. Deze komt 1x per maand bijeen in de stad Groningen.

meer informatie

wie zijn we?

zelfstandige werkgroep

Jonge Vlinders is een zelfstandige werkgroep die niet aan een bepaalde kerk of organisatie verbonden is

vrijwilligers

onze activiteiten worden begeleid door vrijwilligers die christelijk zijn en meestal zelf ook tot een seksuele of gender minderheid behoren

financiering

onze activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door LCC Plus projecten, de landelijke alliantie van christelijke lhbt-organisaties.

meld je aan